proyecto

7.1. Preparació carrosseria. Barres antivolcada

Són d'origen Autobleu, però es modifiquen millorant la rigidesa de les seves unions i s'afegeix una barra horitzontal en la part baixa que servirà per a l'ancoratge dels arnesos. S'ajusten les bases de suport a la carrosseria amb resina de polièster i es reforcen amb xapes metàl·liques en el trasdós de la fibra de vidre, repartint millor els esforços.

Text legal · Disseny i creació: materiacreativa.com